وب سایت رسمی فرود خردمند

آموزش - تعمیر و راه اندازی تمامی سیستم های کامپیوتری

وب سایت رسمی فرود خردمند

آموزش - تعمیر و راه اندازی تمامی سیستم های کامپیوتریفروش ویژه آنتی ویروس نود 32 برای اولین بار در سایت رسمی فرود خردمند (کلیک کنید)

دانلود فوتوشاپ 8 فارسی

دانلود آهنگ نامیک روایت گولاخ آسون جماعت

اب انجیر
امامزاده منیر
اودلی شکستان
اهوباز
ایازگلو
بابامنیر
باتارچخر
بام بادامی قرقانی
بام قلعه شریف خانی
بام گورین جا
بام شعبان علی
بردقلعه
برمسیاه
بست بادامی جوکار
بست بنی
بستناری
بشارجان


بندباریک
بنه بادامی وندا
بنه بلوط
بی بی حنا
پرسفید
پرملا
پیازکار
پی کمک
تاوه لیتک
تل بلند
تلخ اب
تنگ اژدها
تیزدنگ سفلی
تیزدنگ علیا
جیک واجیک
چهارقاش
چاه انجیربرمشور
چاه سنگی
چاه شریفخانی
چم خل
چم هزارمنی
چشمه بگلو
چشمه شور
چهارراه پشت راه
چهارراه زیرراه
دشت اسد
دشت طاق
دشت کالوسی
دشت کریم
دیم ظله
رباط
روستای طالقانی
ریمورالیاس
ریمورشریف
مزرعه سه قنات
شورگان
علی ابادسفلی
قایقلو
قوچ خوس
کته کره
گچ اله قلی
گچ برات
گچ طهماسبی
گچ محمدحسن
گرداب شکستان
گردنبه
گزلدره
گنجگان
گوراسپید
گوربرجعلی
مرغ بزرگ
مرغ کوچک
مزرعه ابناری
کوره گچ صنعتی خشایار
مورکرد
میدانک
مشیل بندریک
مشیل بندردو
نوان
هزاربلوط
هزاردره
هفت دشت سفلی
هفت دشت علیا
هفت کل
دلوارکوه سیاه
سلبیز
منبع اب جهاد
بلوط گرو
ایستگاه مخابراتی
کرم الله
پشت پر
کمرلو
منوچهرعباسی
مزرعه جباری
گودلیر
توگه قره بس
دشت مورد
دره درا
کوه درا

← دهستان میشان
ابشیرین
ابگرم
برم شور
بیدزردی
بیدکرز
پرسبیل
تاوه داشقلی
تاوه فشنگ
تل نقاره
تلخاب قره خانی
تلخاب ولد
تنگ کور
جمال کر
چاه انجیربیدکرز
چاه زندگانی
چاه سفید
چاه گچ سفلی
چم شل
چشمه پهن
چهاربیشه
دره نباتی
دره غلام
دره صلب
دره علی خانی
دشت هیبو
دشتقیر
دشتمورد
دوسرخان
دول میش
سوله بدر
شیرگنجی
صفربیک
قره کنار
قره گل سفلی
قره گل علیا
کته زار
کل تخته
کلورکریم
کورک
کرسرخ
گرداب پیازی
گودگل
مال احمدی
مالیچه شیخ
مزرعه نولی
ملانی
مهم اباد
میشان سفلی
میشان علیا
میلاتون
نزاع سفلی
نزاع علیا
نزاع کوچک
نعل بویی
وندا
دشت درابلوردی
دشت کنگری
چم بره
باباخانی
چاه انجیرعلیا
دشت کربلادره دهک
اب انبارجهادعشایری
بیدل بچه
شاه تسلیم علیا
کمپشرکت نفت
شاه تسلیم
بام انگوری
دول علی خانی
تراب خانی
طاق طاق
مورکش
ساختمان ال خاص
ساختمان منصور
دول ماهی
ساختمان سیدباصرو
اب انبارحاجی ابراهیم
قدم گاه
دره واز
امام زاده شاه ابوطالب
چاه انجیرسفلی
اب انجیر
امامزاده حسن قاضی
ساختمان غضنفراحمدزاده
امام زاده علی اکبر

← شهرها
بابامنیر

بخش مرکزئ[ویرایش]

← دهستان بکش دو
باغ
بره
بیدخل
چم اسپید
چکاب
دشت کنگری
سربال
شوراب ترک
شوراب زار
قزمزاری
گرمیش نادرلو
یاغله مازه
اهنگری
چم گل
دیمه میل باستان
دیمه میل سفلی
دیمه میل علیا
امامزاده سیدحاج غریب
شورابلر
کلگاه سفلی
کلگاه علیا
مادردختر
مال محمود
اب گرم سفلی
اب گرم علیا
ابمروارید
باتون
پیره دان
چم گز
دره کلاغی
سعادت اباد
گردن تل بردنگان
گوشه
میانه سفلی
میانه علیا
نرمون
پیره سرخ بالا
امامزاده سیدمحمد
پیره سرخ پائین
مزرعه ماهور
مزرعه خالوئی
بن بند
مزرعه اسفندیار اسلاملو
مزرعه پاتر چخر
مزرعه سر اب

← دهستان بکش یک
دشت عالی
دشت قندیل
شیربیم
عباس اباد
ابیان
اسلام اباد
امامزاده شیرمرد
امامزاده ظاهر
اهنگاه
بوان سفلی
بوان علیا
بوان وسطی
پودنک جونگان
تل حیدری
تل خندق سفلی
تل خندق علیا
تل ریزی عالیوند
تل سیاه
تل مشکین
تل نقاره
تلخاب طمراث
تلخ اب هیپو
تنگ تیرکمان
چاه توت
چاه چنار
چشمه انجیر
چله گاه
حسین کوتاه
خومه زارعلیا
دره بادو
دره رود
دم قنات جونگان
ده پس قلات
رازیانه کاری
رودریا
سراب بهرام
سنگرسفلی
سنگرعلیا
شورجونگان
شیراسپاری
قلعه پیرو
کتنان
کل بردستان
گاوشاخی
گچگران
گل سرخی
گلکون
مشتگان
هرایرز
هرایرزبالایی
اب بیددالون
ابگشت مدوئی
تل ناز
بره روز
تل انجیر
تنگ اب
جهرم
حرارکلگاه شیراز
دره بلوط
رزک
عمویی
کجایی
کلگاه شیراز
مهراباد
اب بیدبوان
تلخاب
چشمه موری
دره کوگان
کره کان
احشام محمدرضا
تل چاه
گوراب سرخ
شهرک گچگران
کارخانه صابون ملایم
پادگان شهیدایت اله مدنی
سراب رود
امامزاده شاه نورالدین
تنگ فراخ
اب نارو
تنگ اردشیرشهریور
تنگ فرج شهریور
آب مارو
باباسالاری
مزرعه شیمک شور
مرغدارئ حسن غفارئ
مرغدارئ سپهداریوسفی
گاودارئ محمدئ
تاسیسات مر بوط به شرکت گاز

← دهستان جاویدماهورئ
باجگاه
اب بید
اب پخشان
اب سفید
ابعلی
اسلام ابادجاوید
اشگفت دراز
باباپیری
بردخران
بردکاهدان
بردیاعلی
بلندو
تپ
تختک
تلخاب
تیک
چشمه رزی
چمزیتون
چهارراه
چهل شهیدان
دره بختان
دره سفید
دره گرم
دیپون
زردنرک
زیرزردعلی شاهی
ساختمان اسداله
سراسیاب پائین
سراسیاب بالا
شیخ محمد
شیرین
عنا
فضیلی
گل گاه
کنارک
گاوپیازی
مزرعه گچی
گرو
گودبلوط
گوراب
گوش بند
نارک
نیدان
بلوط جهان
بهلو
حجت اباد
پزنگان
چم ساه
خاصیون
دره بادامی
دره مارو
زرک تنگ خاص
دشت رزم علیا
دهنوبهمن
صحرای بید
فرخان
کوسنگان
مورکی
اب نارو
تل سیاه
نرگسی دلی قایدشفیع
دشت رزم موسی عربی
سرزرد
موردک
چم زیتون اسلام اباد

← دهستان جوزار
اب توت
اب گرو
ابسردو
اشگفت رومه
بام بادامی
باغ انار
بجکی
بربیدمحمدقلی
بنه پهن
پازنان
پس چاتک ( پس جاتک )
پس مله
پسکی
پل مورد
بونه سرخ
پیرالی
پیرسرخ
تل بلکی
تنگپهنا
تنگ سا
جوزاربکش
جوزارجاوید
جویجان
چشمه بکلو
چشمه رزی پراشگفت
چناربرگ
چیر
خرنگان
درفش سفلی
درفش علیا
دره پلنگی
دشت وار
دلی بنک
دلی کرنیز
دودز
ده گردو
دیرمیر
دیلمی
دین باغان
رجالو
رودکی
سراب گجستان
سرتنگ بزرگ
سرتنگ کوچک
سرکوه
سیدعبداله
سیدمحمد
عدس کاری سفلی
عدس کاری علیا
علیشاهی
قلعه سفید
کرنوشان
گچ دروازه
گلیله جاوید
گویم
مال حاجی
مله شیری
مورمیر
مهرنجان
میدان
میرسیدی
نارک
نوشک
شیخ عیب
مرغ دوله
ده گردو
بدره
کاروانسرا
بنه سور

← شهرها
فهلیان
پل فهلیان
جنجان مرکزی
چاهکی
دوازدهی
سربیشه
سروان
فهلیان سفلی
فهلیان علیا
قلعه گرفهلیان
قلعه نو
گردنه جنجان
میانه جنجان
نارنجون
کره در

← شهرها
نورآباد
خومه زار
مهرنجان
مورکی

بخش دشمن زیارئ[ویرایش]

← دهستان دشمن زیارئ
جمالی
کنز
اببیددشمن زیاری
اسلام اباد
اقاجان توکل
باباصالحی
بالمنگان
بلمینی
بلوطک
بنه دروازه
پاقلعه
پیرحسینی
تلخ ابشاهی جان
تنگ رودیان
توکل ابادمرکزی
تیشه گری
جلیل اباد
چم امامزاده
حسنی پاچر
حسنی سنگ بزرگ
حیدرابادبابامنیر
ده گپمحمودی
سررود
سرنجلک
مزرعه علی باباتوکلی
کیکمدان
گرکود
گورک
لب برافتاب
ایستگاه پل قائدان
مورگاه بابامنیر
دره تلخ راشک
پارک برم

← دهستان مشایخ
ابزالو
پاشیب
پرنبار
تنگ بلوطقائدان
چشمه ابسرد
چشمه سردو
چناران
دم دشت
درک تیرتاج
دشت دیده بان
ده بید
دهنو
سراب ول
قایدان
قلاتک
کره کان
گردن کلاه
گلگونی
هجرت
مرزنگی
مشایخ
منصوراباد
برم جمال
دشت ازادگان
حمزه بیگی
دره شوربالا
کلیکک
شاه سیف اله
چشمه ابگل
شهرک کلاسیاه

۹۳/۰۸/۰۳

نظرات  (۳)

۲۲ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۲۵ منوچهر یوسفی
سلام :
درود ای عزیز  ، من به اتفاق چند مهمان عازم نوراباد شدیم و شب را براحتی در مهمانسرایی گذراندیم و از اش صبح گاهی و نان و بقیه امکانات بی بهره نشدیم اما با امیدواری به سمت اثار تاریخی دوره ایلامی و مادی و هخامنشی روانه گشتیم ولی امان از یک تابلو راهنما و انقدر برای ادرس و جستن سایت های تاریخی چرخ زدیم که دمدمه های غروب نوراباد به برج سنگی و یا میل اژدها رسیدیم و عکس و هیجان و پس از ان عازم اثار دیگر ولی باز هم مشکل جاده و پرسش از افراد محلی . خلاصه به توصیه افراد و تاریکی و خطر گم و گور شدن از بازدید قبور تاریخی داوو دختر محروم و از سنگ نگاره های ایلامی بهم چنین . حال هدف این است که لااقل شما عزیزان به مسوولین در مورد نصب تابلو  راهنمای اثار و تاریخ ایران باستان و منطقه ممسنی گوشزد و اعلان نمایید . البته داستان مربوط به چند سالی قبل میباشد .  امیدوارم اینک این نقیصه بر طرف شده باشد . به امید بهروزی و شاد کامی تمام ساکنان دشت و دامنه پر از راز ورمز  تاریخ کهن مردمان سخت کوش نوراباد ممسنی.
پاسخ:
سلام جناب آقای یوسفی
این مشکل کماکان وجود دارد و متاسفانه مسئولین فقط به فکر جیب خود هستند .
کاش کمی به مشکلاتی که شما گفتین و مشکلات مشابه در همه شهرهای ایران توجه می کردند .


۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۷ منوچهر یوسفی
سلام و تبریک سال خوش یمن پیش رو بر مدیریت و تمام اهالی با صفای مناطق در بر گیرنده این وبلاگ  و ارزوی سلامتی و موفقیت برای همه. ممنون
پاسخ:
جناب آقای منوچهر یوسفی -شما هم سال خوبی داشته باشید .
درود وسلام
سال جدید و نوروز نورسیده و بوی بهار با گلهای خوشبو در خطه گرمسیری با صفا و خاطره انگیز را به شما مدیریت محبوب و دوستداران این صفحه طبیعت نمای دوست داشتنی بسیار تبریک میگویم . امید است از از نشیبها کاسته و به فراز ها و موفقیت ها اضافه و به اوج  برسد .

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">