وب سایت رسمی فرود خردمند

آموزش - تعمیر و راه اندازی تمامی سیستم های کامپیوتری

وب سایت رسمی فرود خردمند

آموزش - تعمیر و راه اندازی تمامی سیستم های کامپیوتریفروش ویژه آنتی ویروس نود 32 برای اولین بار در سایت رسمی فرود خردمند (کلیک کنید)

دانلود فوتوشاپ 8 فارسی

دانلود آهنگ نامیک روایت گولاخ آسون جماعت

لیست پزشکان مطب‌دار استان بوشهر

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷ ق.ظ

ردیف
   

نام شهرستان
   

نام
   

نام خانوادگی
   

جنسیت
   

مدرک تحصیلی
   

رشته تحصیلی
1
   

بوشهر
   

شهند
   

اسفندی سرافراز
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
2
   

بوشهر
   

بهادر
   

اسمعیلی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
3
   

بوشهر
   

حسین
   

اسمعیلی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
4
   

بوشهر
   

زینب
   

امیری
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
5
   

بوشهر
   

حسنعلی
   

بختیاری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
6
   

بوشهر
   

بابک
   

پدر
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
7
   

بوشهر
   

شقایق
   

پور شیخی
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
8
   

بوشهر
   

بابک
   

تجویدی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
9
   

بوشهر
   

اصغر
   

جعفری نژاد
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
10
   

بوشهر
   

عبدالحسین
   

جمالی حاجیانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
11
   

بوشهر
   

بیژن
   

جهانگیریان باور صاد
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
12
   

بوشهر
   

امیر
   

چاووشی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
13
   

بوشهر
   

مسعود
   

چوپانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
14
   

بوشهر
   

عبدالحسین
   

حاجیانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
15
   

بوشهر
   

حسین
   

حسین زاده
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
16
   

بوشهر
   

سید نورالدین
   

حسینی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
17
   

بوشهر
   

سید محسن
   

حسینی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
18
   

بوشهر
   

سید رضا
   

حسینی مژدهی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
19
   

بوشهر
   

امیر
   

خلف پور
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
20
   

بوشهر
   

سعید
   

دادمهر
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
21
   

بوشهر
   

پریا
   

ربیعیان
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
22
   

بوشهر
   

محمدرضا
   

رحیمی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
23
   

بوشهر
   

محمد
   

رستگار پور
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
24
   

بوشهر
   

علی
   

رضایی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
25
   

بوشهر
   

سید محمود
   

ساداتی سید محله
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
26
   

بوشهر
   

بهناد
   

سلیمیان
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
27
   

بوشهر
   

حسین
   

صالح احمدی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
28
   

بوشهر
   

بهفر
   

ضرغامی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
29
   

بوشهر
   

لیلیا
   

عباسی
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
30
   

بوشهر
   

مجید
   

علی محمدی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
31
   

بوشهر
   

علیرضا
   

غلامی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
32
   

بوشهر
   

علی
   

فیروز آبادی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
33
   

بوشهر
   

همایون
   

فیوض
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
34
   

بوشهر
   

سید محمود
   

قاسمی زاده
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
35
   

بوشهر
   

شاهدخت
   

کریمی شاهد
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
36
   

بوشهر
   

جواد
   

گرگین
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
37
   

بوشهر
   

سهراب
   

محمدصالحی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
38
   

بوشهر
   

ابوالفضل
   

میری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
39
   

بوشهر
   

امید
   

نصیری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
40
   

بوشهر
   

سیدخلف
   

نوری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
41
   

بوشهر
   

علی کرم
   

نیک نهاد
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
42
   

بوشهر
   

سودابه
   

وحدت
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
43
   

بوشهر
   

بابک
   

وکیلی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
44
   

بوشهر
   

فردین
   

هاشمی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
45
   

بوشهر
   

علی
   

امیدبخش
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
46
   

بوشهر
   

کهزاد
   

بازیاری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
47
   

بوشهر
   

فرهاد
   

بحرپیما
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
48
   

بوشهر
   

رویا
   

پورسیدی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
49
   

بوشهر
   

محمود
   

تقی زاده
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
50
   

بوشهر
   

فرزاد
   

توکلی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
51
   

بوشهر
   

غلامرضا
   

جمال پور
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
52
   

بوشهر
   

شیرین
   

حسین پوردوانی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
53
   

بوشهر
   

امیرخسرو
   

حمیدی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
54
   

بوشهر
   

نیلوفر
   

حمیدی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
55
   

بوشهر
   

مهدی
   

دشتی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
56
   

بوشهر
   

غلامرضا
   

دهقان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
57
   

بوشهر
   

علی
   

دهقان نیری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
58
   

بوشهر
   

حبیب
   

دهقانی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
59
   

بوشهر
   

پریسا
   

رضایی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
60
   

بوشهر
   

ویدا
   

ریاضی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
61
   

بوشهر
   

زهرا
   

زارعی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
62
   

بوشهر
   

یوسف
   

سعادت نیا
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
63
   

بوشهر
   

مهدی
   

سعادت نیا
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
64
   

بوشهر
   

محمد هانی
   

شکوه نیا
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
65
   

بوشهر
   

علی
   

صالحی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
66
   

بوشهر
   

مجتبی
   

عباسی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
67
   

بوشهر
   

امیر
   

فرزانگان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
68
   

بوشهر
   

پدرام
   

فروزانی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
69
   

بوشهر
   

ارسلان
   

قاسمی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
70
   

بوشهر
   

سیدمحمدرضا
   

کازرونیان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
71
   

بوشهر
   

کسری
   

کرمی فر
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
72
   

بوشهر
   

ماندانا
   

گلابی نژاد
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
73
   

بوشهر
   

یوسف
   

محمدحسین پور
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
74
   

بوشهر
   

ناصر
   

مشایخی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
75
   

بوشهر
   

کوثر
   

ملک حسینی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
76
   

بوشهر
   

مریم
   

مهجور
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
77
   

بوشهر
   

سینا
   

وحدتی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
78
   

بوشهر
   

وحید
   

وکیلیان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
79
   

بوشهر
   

سیداحمد
   

هاشمی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
80
   

بوشهر
   

علیرضا
   

پورسیاح
   

مرد
   

دندانپزشک متخصص
   

ارتودنسی
81
   

بوشهر
   

حسن
   

صالحی
   

مرد
   

دندانپزشک متخصص
   

ارتودنسی
82
   

بوشهر
   

سیدجواد
   

انوار
   

مرد
   

دندانپزشک متخصص
   

اندودانتیکس
83
   

بوشهر
   

سیدعمار
   

بصری
   

مرد
   

دندانپزشک متخصص
   

پریودانتیکس
84
   

بوشهر
   

احسان
   

مستغنی
   

مرد
   

دندانپزشک متخصص
   

پریودانتیکس
85
   

بوشهر
   

اسدا...
   

عسکریان
   

مرد
   

دندانپزشک متخصص
   

جراحی دهان فک و صورت
86
   

بوشهر
   

سعید
   

باقی
   

مرد
   

دندانپزشک متخصص
   

دندانپزشکی اطفال
87
   

بوشهر
   

رها
   

حیرت
   

زن
   

دندانپزشک متخصص
   

رادیولوژی دهان فک صورت
88
   

بوشهر
   

غلامرضا
   

معین
   

مرد
   

فوق تخصص
   

جراحی پلاستیک
89
   

بوشهر
   

محمدرضا
   

روانبد
   

مرد
   

فوق تخصص
   

خون و سرطان (انکولوژی)
90
   

بوشهر
   

ابراهیم
   

عصفوری
   

مرد
   

فوق تخصص
   

خون و سرطان (انکولوژی)
91
   

بوشهر
   

اعظم
   

امینی
   

زن
   

فوق تخصص
   

روماتولوژی
92
   

بوشهر
   

مهرزاد
   

بحتویی
   

مرد
   

فوق تخصص
   

ریه
93
   

بوشهر
   

شهناز
   

احمدی
   

زن
   

فوق تخصص
   

زنان و زایمان
94
   

بوشهر
   

محمدرضا
   

کلانترهرمزی
   

مرد
   

فوق تخصص
   

غدد
95
   

بوشهر
   

سیدمحمد
   

ولی زاده
   

مرد
   

فوق تخصص
   

گوارش
96
   

بوشهر
   

خدیجه
   

قاسمی
   

زن
   

فوق تخصص
   

نفرولوژی اطفال
97
   

بوشهر
   

سیدمحمدصالح
   

طبیب
   

مرد
   

فوق تخصص
   

نوزادان
98
   

بوشهر
   

سیدسجاد
   

اقبالی
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
99
   

بوشهر
   

علیرضا
   

باطنی
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
100
   

بوشهر
   

مجتبی
   

رحیم آبادی
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
101
   

بوشهر
   

شهاب
   

سلمان طاهری
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
102
   

بوشهر
   

محمدرضا
   

فرزانه
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
103
   

بوشهر
   

علی
   

تکلو
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
104
   

بوشهر
   

علیرضا
   

حاج سید حسن رزاز
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
105
   

بوشهر
   

بهمن
   

حسینی
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
106
   

بوشهر
   

محمدرضا
   

دهقان فرد
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
107
   

بوشهر
   

هومن
   

عباسی
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
108
   

بوشهر
   

اکبر
   

مزارعی
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
109
   

بوشهر
   

ناصر
   

منتظری
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
110
   

بوشهر
   

نیما
   

ناصحی
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
111
   

بوشهر
   

ساسان
   

اسدپور
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
112
   

بوشهر
   

فریبا
   

خزان
   

زن
   

متخصص
   

اطفال
113
   

بوشهر
   

عبدالرضا
   

طلاچیان
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
114
   

بوشهر
   

سعیده
   

فیروزبخت
   

زن
   

متخصص
   

اطفال
115
   

بوشهر
   

محمود
   

موذن
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
116
   

بوشهر
   

سعید
   

سیدکاظمی
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
117
   

بوشهر
   

هوشنگ
   

شهریاری
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
118
   

بوشهر
   

فرزانه
   

عطاری
   

زن
   

متخصص
   

بیهوشی
119
   

بوشهر
   

عبدالرحیم
   

مهرور
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
120
   

بوشهر
   

ناصر
   

آل اسحاق
   

مرد
   

متخصص
   

بیماری های مغز و اعصاب
121
   

بوشهر
   

هومان
   

سلیمی پور
   

مرد
   

متخصص
   

بیماری های مغز و اعصاب
122
   

بوشهر
   

رضا
   

صادقی
   

مرد
   

متخصص
   

بیماری های مغز و اعصاب
123
   

بوشهر
   

تیفا
   

یکتانژاد
   

زن
   

متخصص
   

بیماری های مغز و اعصاب
124
   

بوشهر
   

محمد
   

امیری
   

مرد
   

متخصص
   

پزشکی اجتماعی
125
   

بوشهر
   

علی
   

جمالی
   

مرد
   

متخصص
   

پوست
126
   

بوشهر
   

محمدکاظم
   

نوح پیشه
   

مرد
   

متخصص
   

پوست
127
   

بوشهر
   

عباس
   

هادی پور
   

مرد
   

متخصص
   

پوست
128
   

بوشهر
   

سیمین
   

حسین آبادی
   

زن
   

متخصص
   

جراحی عمومی
129
   

بوشهر
   

میترا
   

فتحعلی پور
   

زن
   

متخصص
   

جراحی عمومی
130
   

بوشهر
   

محمدحسن
   

قاصدزاده
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی عمومی
131
   

بوشهر
   

آنالی
   

محسنی آزاد
   

زن
   

متخصص
   

جراحی عمومی
132
   

بوشهر
   

مهدی
   

مهمان نواز
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی عمومی
133
   

بوشهر
   

محمدزکی
   

عباسی
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی کلیه ومجاری ادراری(ارولوژی)
134
   

بوشهر
   

مهدی
   

نادی
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی کلیه ومجاری ادراری(ارولوژی)
135
   

بوشهر
   

سیدقوام الدین
   

تولایی
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی مغز و اعصاب
136
   

بوشهر
   

سید هاشم
   

دریاباری
   

مرد
   

متخصص
   

چشم
137
   

بوشهر
   

محمدحسین
   

صادقی
   

مرد
   

متخصص
   

چشم
138
   

بوشهر
   

لیلا
   

کاظمی زنجانی
   

زن
   

متخصص
   

چشم
139
   

بوشهر
   

فتح ا...
   

دهقانی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
140
   

بوشهر
   

سیدجواد
   

رکاب پور
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
141
   

بوشهر
   

احمد
   

عرب کیا
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
142
   

بوشهر
   

نازیلا
   

اختردانش
   

زن
   

متخصص
   

رادیولوژی
143
   

بوشهر
   

محمدباقر
   

امیرانی
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
144
   

بوشهر
   

محسن
   

سلطانی نیا
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
145
   

بوشهر
   

فاطمه
   

خسروی زادگان
   

زن
   

متخصص
   

روانپزشکی
146
   

بوشهر
   

محمد
   

درخشان فر
   

مرد
   

متخصص
   

روانپزشکی
147
   

بوشهر
   

ویدا
   

صدرایی
   

زن
   

متخصص
   

روانپزشکی
148
   

بوشهر
   

آرش
   

مولا
   

مرد
   

متخصص
   

روانپزشکی
149
   

بوشهر
   

مریم
   

حاجب
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
150
   

بوشهر
   

الهام
   

رحمانی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
151
   

بوشهر
   

نصرت
   

رفاهی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
152
   

بوشهر
   

صغری
   

قاسمی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
153
   

بوشهر
   

سیده میترا
   

کاظمی پور
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
154
   

بوشهر
   

سیده زهرا
   

مهیمنی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
155
   

بوشهر
   

فریال
   

نصیری
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
156
   

بوشهر
   

سعیده
   

یاری
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
157
   

بوشهر
   

نصرت ا...
   

اژدرنیا
   

مرد
   

متخصص
   

طب فیزیکی وتوانبخشی
158
   

بوشهر
   

عبداللطیف
   

امینی
   

مرد
   

متخصص
   

قلب و عروق
159
   

بوشهر
   

داریوش
   

ایرانپور
   

مرد
   

متخصص
   

قلب و عروق
160
   

بوشهر
   

مریم
   

برکت
   

زن
   

متخصص
   

قلب و عروق
161
   

بوشهر
   

منصور
   

خالقی
   

مرد
   

متخصص
   

قلب و عروق
162
   

بوشهر
   

امیرحسین
   

زهره ای
   

مرد
   

متخصص
   

قلب و عروق
163
   

بوشهر
   

فاطمه
   

نکویی
   

زن
   

متخصص
   

قلب و عروق
164
   

بوشهر
   

محمدجواد
   

احمدی پور
   

مرد
   

متخصص
   

گوش و حلق و بینی
165
   

بوشهر
   

حسن
   

پاک نژاد
   

مرد
   

متخصص
   

گوش و حلق و بینی
166
   

تنگستان
   

یعقوب
   

امیری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
167
   

تنگستان
   

حسین
   

قاسمی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
168
   

تنگستان
   

حشمت الله
   

گلپایگانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
169
   

تنگستان
   

ابراهیم
   

حیدری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
170
   

تنگستان
   

اسماعیل
   

قاسمی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
171
   

جم
   

علی
   

جوهری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
172
   

جم
   

سید عبدالرضا
   

حمیدی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
173
   

جم
   

مریم
   

درویشی
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
174
   

جم
   

رامین
   

سعادتیان
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
175
   

جم
   

محمد حسن
   

شیخی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
176
   

جم
   

ارژنگ
   

عزیزی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
177
   

جم
   

منوچهر
   

قدیمی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
178
   

جم
   

کامبیز
   

کامران
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
179
   

جم
   

محمدکریم
   

نجفی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
180
   

جم
   

علی
   

حاتمیان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
181
   

جم
   

علی
   

صادقی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
182
   

جم
   

لاله
   

عباسلو
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
183
   

جم
   

مجید
   

محسنی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
184
   

جم
   

سیما
   

محمدی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
185
   

جم
   

عبدالحمید
   

برجی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
186
   

دشتستان
   

بهروز
   

اسلامی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
187
   

دشتستان
   

اسماعیل
   

اسماعیل پور
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
188
   

دشتستان
   

عبداله
   

باغچه بان
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
189
   

دشتستان
   

لیلا
   

جعفری
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
190
   

دشتستان
   

محمد حسن
   

جوکار
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
191
   

دشتستان
   

نعمت اله
   

حاجی زادگان
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
192
   

دشتستان
   

یداله
   

حاجی زادگان
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
193
   

دشتستان
   

کرامت
   

سعیدی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
194
   

دشتستان
   

عاطفه
   

شبانکاره
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
195
   

دشتستان
   

ایرج
   

شولی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
196
   

دشتستان
   

شکراله
   

صولت پور
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
197
   

دشتستان
   

محمد علی
   

عباسی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
198
   

دشتستان
   

حسین
   

عبدالهی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
199
   

دشتستان
   

عباس
   

فخری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
200
   

دشتستان
   

عبدالعلی
   

قاسم پور
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
201
   

دشتستان
   

بابک
   

کوثر
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
202
   

دشتستان
   

آرش
   

کیانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
203
   

دشتستان
   

احمد
   

محمد زاده
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
204
   

دشتستان
   

محسن
   

مردانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
205
   

دشتستان
   

غلامرضا
   

مشایخ
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
206
   

دشتستان
   

عباسقلی
   

مقصودی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
207
   

دشتستان
   

محسن
   

موسوی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
208
   

دشتستان
   

مهدی
   

مهدوی مرتضوی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
209
   

دشتستان
   

رسول
   

نعمتی زیارتی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
210
   

دشتستان
   

نصراله
   

نوروزی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
211
   

دشتستان
   

هدایت
   

نیکنام
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
212
   

دشتستان
   

آتوسا
   

هادی پور
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
213
   

دشتستان
   

رامین
   

اکبری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
214
   

دشتستان
   

جعفر
   

جعفری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
215
   

دشتستان
   

محسن
   

خسروانی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
216
   

دشتستان
   

حسین
   

خلفی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
217
   

دشتستان
   

راضیه
   

درویشی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
218
   

دشتستان
   

حمیدرضا
   

دهقان کمارجی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
219
   

دشتستان
   

داود
   

رازقی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
220
   

دشتستان
   

عبدالحسین
   

راستی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
221
   

دشتستان
   

محمد باقر
   

رستگار
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
222
   

دشتستان
   

روح اله
   

صفرپور
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
223
   

دشتستان
   

مولود
   

عابدی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
224
   

دشتستان
   

مرتضی
   

عباسی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
225
   

دشتستان
   

مهدی
   

فخری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
226
   

دشتستان
   

احمد
   

قائدی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
227
   

دشتستان
   

امیر
   

کاوسی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
228
   

دشتستان
   

لیلا
   

کریمی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
229
   

دشتستان
   

مزدک
   

گودرزیان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
230
   

دشتستان
   

قاسم
   

مردای
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
231
   

دشتستان
   

حمید رضا
   

موسوی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
232
   

دشتستان
   

رسول
   

موسوی معجزی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
233
   

دشتستان
   

هانیه
   

نعمت پور
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
234
   

دشتستان
   

فرج اله
   

یزدانپناه
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
235
   

دشتستان
   

فائقه
   

حسین خضری
   

زن
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
236
   

دشتستان
   

محسن
   

نوروزیان
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
237
   

دشتستان
   

علیرضا
   

روضاتی
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
238
   

دشتستان
   

امیرضا
   

وثوقی
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
239
   

دشتستان
   

اسداله
   

اسلام نژاد
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
240
   

دشتستان
   

بهرام
   

افصح وکیلی
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
241
   

دشتستان
   

نسرین
   

جان احمدی
   

زن
   

متخصص
   

اطفال
242
   

دشتستان
   

ابراهیم
   

طباطبائی
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
243
   

دشتستان
   

شهروز
   

معصوم
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
244
   

دشتستان
   

منصور
   

دشتیانه
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
245
   

دشتستان
   

علیرضا
   

سعدابادی
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
246
   

دشتستان
   

مهدی
   

نوروز سروستانی
   

مرد
   

متخصص
   

بیماری های مغز و اعصاب
247
   

دشتستان
   

داریوش
   

اکبری
   

مرد
   

متخصص
   

پوست
248
   

دشتستان
   

ربیع
   

مظلومی
   

مرد
   

متخصص
   

پوست
249
   

دشتستان
   

مرتضی
   

تارخ
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی عمومی
250
   

دشتستان
   

شهرام
   

خادم
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی عمومی
251
   

دشتستان
   

حامد
   

نیک پور
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی عمومی
252
   

دشتستان
   

قاسم
   

صادقی
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی کلیه ومجاری ادراری(ارولوژی)
253
   

دشتستان
   

علی
   

ریاضی
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی مغز و اعصاب
254
   

دشتستان
   

مهدی
   

شهبازی
   

مرد
   

متخصص
   

چشم
255
   

دشتستان
   

غلامرضا
   

بردستانی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
256
   

دشتستان
   

مصطفی
   

صالحی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
257
   

دشتستان
   

علیرضا
   

فخرزاد
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
258
   

دشتستان
   

احمد
   

کیامرثی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
259
   

دشتستان
   

عبدالرحمن
   

بابااحمدی
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
260
   

دشتستان
   

علیرضا
   

باقریان
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
261
   

دشتستان
   

محمود
   

خشای
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
262
   

دشتستان
   

فرزاد
   

مراد حاصل
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
263
   

دشتستان
   

منا
   

ارشادی
   

مرد
   

متخصص
   

روانپزشکی
264
   

دشتستان
   

عبداله
   

فتاح
   

مرد
   

متخصص
   

روانپزشکی
265
   

دشتستان
   

فریبا
   

فغانی
   

مرد
   

متخصص
   

روانپزشکی
266
   

دشتستان
   

حاجیه السادات
   

اسماعیل لو
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
267
   

دشتستان
   

شقایق
   

برزگر
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
268
   

دشتستان
   

شبنم
   

پورشیخی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
269
   

دشتستان
   

ژیلا
   

پورملا
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
270
   

دشتستان
   

رامونا
   

رادمان
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
271
   

دشتستان
   

اقدس
   

موسوی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
272
   

دشتستان
   

حشمت اله
   

شاکری
   

مرد
   

متخصص
   

عفونی
273
   

دشتستان
   

حمیدرضا
   

بحرانی
   

مرد
   

متخصص
   

قلب و عروق
274
   

دشتستان
   

فاطمه
   

بهبودی
   

زن
   

متخصص
   

قلب و عروق
275
   

دشتستان
   

فرشته
   

سعادتی
   

زن
   

متخصص
   

قلب و عروق
276
   

دشتستان
   

غلامعلی
   

آذری
   

مرد
   

متخصص
   

گوش و حلق و بینی
277
   

دشتستان
   

حشمت اله
   

حقوقی
   

مرد
   

متخصص
   

گوش و حلق و بینی
278
   

دشتستان
   

بابک
   

خسرویان
   

مرد
   

متخصص
   

گوش و حلق و بینی
279
   

دشتی
   

علی اکبر
   

امینی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
280
   

دشتی
   

ابراهیم
   

بهزادی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
281
   

دشتی
   

اصغر
   

جعفری نژاد
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
282
   

دشتی
   

عبدالحسین
   

جمالی حاجیانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
283
   

دشتی
   

سید رضا
   

حسینی مژده ای
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
284
   

دشتی
   

ابراهیم
   

ظریف فرد
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
285
   

دشتی
   

عبدالحسین
   

بهرامی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
286
   

دشتی
   

پورنامجو
   

بهمنی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
287
   

دشتی
   

احمد
   

زارعی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
288
   

دشتی
   

حسن
   

شیخیانی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
289
   

دشتی
   

غلامرضا
   

صمدیان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
290
   

دشتی
   

محمد
   

ابوطالب
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
291
   

دشتی
   

محمد
   

اوجی مهر
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
292
   

دشتی
   

مژگان
   

دوانی پور
   

زن
   

متخصص
   

داخلی
293
   

دشتی
   

امیرعلی
   

خدایاری
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
294
   

دشتی
   

زهرا
   

فاخردانش
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
295
   

دیر
   

عبدالخالق
   

بحرانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
296
   

دیر
   

غلامرضا
   

بردستانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
297
   

دیر
   

بهرام
   

محمدی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
298
   

دیر
   

محمد
   

میدری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
299
   

دیر
   

مرتضی
   

میرزایی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
300
   

دیر
   

سمیرا
   

آذرمه
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
301
   

دیر
   

غلامحسین
   

بردستانی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
302
   

دیر
   

سیروس
   

جوهری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
303
   

دیر
   

علی
   

جهانخواه
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
304
   

دیر
   

هاجر
   

منصوری زاده
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
305
   

دیلم
   

دکتر محمد علی
   

دریانورد
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
306
   

دیلم
   

دکتر شهرام
   

فروزان
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
307
   

دیلم
   

دکتر مهشید
   

قره باغی
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
308
   

دیلم
   

دکتر عباس
   

لیراوی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
309
   

دیلم
   

دکتر حسین
   

حیدری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
310
   

دیلم
   

دکتر حسن
   

شریعتی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
311
   

دیلم
   

دکتر پیمان
   

علامه
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
312
   

دیلم
   

دکتر اردشیر
   

توکلی
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
313
   

دیلم
   

دکتر کیارش
   

امینیان
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
314
   

کنگان
   

مصطفی
   

اکبری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
315
   

کنگان
   

بهمن
   

انوری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
316
   

کنگان
   

صمد
   

باقری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
317
   

کنگان
   

محمد تقی
   

تاجیک جلایری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
318
   

کنگان
   

حسن
   

حیدری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
319
   

کنگان
   

مرتضی
   

رضازاده
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
320
   

کنگان
   

علی اصغر
   

شریفی نسب اناری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
321
   

کنگان
   

محسن
   

صفری
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
322
   

کنگان
   

جواد
   

عرب
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
323
   

کنگان
   

زهرا
   

غریبی قهار
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
324
   

کنگان
   

نجمه
   

قلزم
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
325
   

کنگان
   

حمیدرضا
   

کرمی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
326
   

کنگان
   

عبدالحسن
   

گنخکی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
327
   

کنگان
   

محمد
   

محبوب نیا
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
328
   

کنگان
   

امید
   

آمری
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
329
   

کنگان
   

رضا
   

امیدی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
330
   

کنگان
   

محمد
   

جهانخواه
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
331
   

کنگان
   

ندا
   

خزاعی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
332
   

کنگان
   

سمیه
   

دژآهنگ
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
333
   

کنگان
   

جواد
   

دهقان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
334
   

کنگان
   

آزیتا
   

دهقان
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
335
   

کنگان
   

یاسر
   

دهقان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
336
   

کنگان
   

محمودرضا
   

دهقان
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
337
   

کنگان
   

مهدی
   

صراف نژاد
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
338
   

کنگان
   

مهدی
   

عباسی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
339
   

کنگان
   

حسین
   

فرزانه
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
340
   

کنگان
   

کامران
   

یراقی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
341
   

کنگان
   

علی
   

صفری
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
342
   

کنگان
   

سهراب
   

کرمی
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
343
   

کنگان
   

بهرام
   

رهبر فرخوی
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
344
   

کنگان
   

علی
   

پوروالی
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
345
   

کنگان
   

سید مسعود
   

شاقاسمی
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
346
   

کنگان
   

نفیسه
   

یازرلو
   

زن
   

متخصص
   

اطفال
347
   

کنگان
   

سحر
   

خان سلطانی
   

زن
   

متخصص
   

جراحی عمومی
348
   

کنگان
   

احمد
   

اسدالله زاده
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی کلیه ومجاری ادراری(ارولوژی)
349
   

کنگان
   

جهانبخش
   

ابدالی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
350
   

کنگان
   

محمد
   

عبدالهی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
351
   

کنگان
   

سپیده
   

محمدی
   

زن
   

متخصص
   

رادیولوژی
352
   

کنگان
   

شهرام
   

منصوری
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
353
   

کنگان
   

جمیله
   

جهانبخش
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
354
   

کنگان
   

الهه
   

خالصی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
355
   

کنگان
   

شیما
   

رضوی دشتی
   

زن
   

متخصص
   

قلب و عروق
356
   

گناوه
   

آذر
   

احمدی
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
357
   

گناوه
   

یداله
   

باقرزاده
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
358
   

گناوه
   

محمد
   

پورداوود
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
359
   

گناوه
   

امیر
   

حسین خانی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
360
   

گناوه
   

علیرضا
   

خرم ابادی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
361
   

گناوه
   

حمیدرضا
   

رفیعی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
362
   

گناوه
   

علی
   

زکی زاده
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
363
   

گناوه
   

فریبا
   

ملکی
   

زن
   

پزشک عمومی
   

عمومی
364
   

گناوه
   

سید کریم
   

موسوی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
365
   

گناوه
   

سید روح اله
   

نبوی
   

مرد
   

پزشک عمومی
   

عمومی
366
   

گناوه
   

ایوب
   

جاویدنیا
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
367
   

گناوه
   

شیوا
   

چوبینی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
368
   

گناوه
   

سهراب
   

زارعی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
369
   

گناوه
   

محمد
   

شمسی زاده
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
370
   

گناوه
   

علی
   

طاوسی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
371
   

گناوه
   

ابراهیم
   

عمادی
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
372
   

گناوه
   

عبدالحمید
   

گرگین پور
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
373
   

گناوه
   

مهرداد
   

گرگین پور
   

مرد
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
374
   

گناوه
   

فروغ
   

مرادی
   

زن
   

دندانپزشک
   

دندانپزشکی
375
   

گناوه
   

محسن
   

پورصالحان
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
376
   

گناوه
   

محمد احسان
   

ثبات
   

مرد
   

متخصص
   

آسیب شناسی (پاتولوژی)
377
   

گناوه
   

شهرام
   

بهروزیان
   

مرد
   

متخصص
   

ارتوپدی
378
   

گناوه
   

یعقوب
   

ارجمندفرد
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
379
   

گناوه
   

فرشته
   

رحیم زاده
   

زن
   

متخصص
   

اطفال
380
   

گناوه
   

شهریار
   

شریفی
   

مرد
   

متخصص
   

اطفال
381
   

گناوه
   

فاطمه
   

مرادپور
   

زن
   

متخصص
   

بیماری های عفونی و گرمسیری
382
   

گناوه
   

امیرحسین
   

فرخی
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
383
   

گناوه
   

مسعود
   

کمالی فر
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
384
   

گناوه
   

عبدالرحیم
   

مهرور
   

مرد
   

متخصص
   

بیهوشی
385
   

گناوه
   

فهیمه
   

احمدی
   

زن
   

متخصص
   

بیماری های مغز و اعصاب
386
   

گناوه
   

کیوان
   

انصاری
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی عمومی
387
   

گناوه
   

حسام الدین
   

سجادی
   

مرد
   

متخصص
   

جراحی کلیه ومجاری ادراری(ارولوژی)
388
   

گناوه
   

عبدالرضا
   

شکیب
   

مرد
   

متخصص
   

چشم
389
   

گناوه
   

معصومه
   

حیدرنژاد
   

زن
   

متخصص
   

داخلی
390
   

گناوه
   

محمدرضا
   

خلج
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
391
   

گناوه
   

امین اله
   

رضایی
   

مرد
   

متخصص
   

داخلی
392
   

گناوه
   

فرشید
   

درویشی
   

مرد
   

متخصص
   

رادیولوژی
393
   

گناوه
   

رضا
   

وحید گل محمدی
   

مرد
   

متخصص
   

روانپزشکی
394
   

گناوه
   

مریم
   

برکادهی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
395
   

گناوه
   

سیده معصومه
   

هاشمی
   

زن
   

متخصص
   

زنان و زایمان
396
   

گناوه
   

مهرداد
   

رشدی بنام
   

مرد
   

متخصص
   

قلب و عروق
۹۳/۰۲/۰۸
فرود خردمند

نسرین

بوشهر

پزشک

مطب

نظرات  (۱)

۰۵ مهر ۹۶ ، ۱۴:۲۰ دکتر افشار جراح بینی
خیلی خوب بود ممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">